PolskiEnglish

Producent

Masz pytania? zadzwoń lub napisz

22 844 01 71 lub 508 31 03 93

uclin@op.pl Formularz kontaktowy

Refundacja NFZ

Informacje dotyczące refundacji alarmów wybudzeniowych w leczeniu moczenia nocnego w Polsce: 

 

Obecnie, w leczeniu moczenia nocnego u dzieci i młodzieży w Polsce refundowana jest  wyłącznie desmopresyna - jedna z dwu, obok alarmów wybudzeniowych, terapii pierwszego rzutu rekomendowanych zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne i urologiczne.

Wniosek o refundację alarmów wybudzeniowych złożony w Ministerstwie Zdrowia w 2012 roku został odrzucony  z powodu ograniczonych możliwości płatniczych podmiotu zobowiązanego  do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dniem 04.12.2013. Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz pomimo uzyskania ze strony konsultantów krajowych pozytywnych opinii wniosku o objęcie refundacją alarmów wybudzeniowych jako bezpiecznej i skutecznej metody leczenia monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci i młodzieży, podjął decyzję o nie umieszczaniu alarmów wybudzeniowych w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tj. z uprawnieniem do całkowitej lub częściowej refundacji).

 

We wszystkich krajach europejskich, poza Polską niestety, pacjent otrzymuje pełną refundację zarówno na desmopresynę, jak i na zakup alarmu wybudzeniowego w terapii monosymptomatycznego moczenia nocnego.

***

Tymczasem, już powszechnie dostępne są opracowania naukowe, z których wynika, że leczenie desmopresyną jest mniej skuteczne niż stosowanie alarmów wybudzeniowych oraz że moczenie nocne po zastosowaniu tego może nawracać nawet u 80% pacjentów. Z tych powodów w wielu krajach, m.in Australii rekomendowane jest stosowanie alarmu wybudzeniowego jako pierwszego etapu postępowania terapeutycznego w leczeniu moczenia nocnego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod linkiem : Skuteczność alarmów wybudzeniowych - Standardy Medyczne oraz w opracowaniu Rady Przejrzystości  przy Prezesie Agnecji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która stwierdziła w 2017 roku "alarm wybudzeniowy i desmopresyna są równie skuteczne w leczeniu MNN i powinny być oferowane w oparciu o preferencje rodziny".

 

Zapraszamy do odwiedzania tej zakładki. Będziemy Państwa informować na bieżąco.


Oprogramowanie KQS.store | Projekt i realizacja: AWESO

© uClin.pl Moczenie Nocne. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.